◆ (Carbomethoxymethylene)triphenylphosphorane、Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate

構造式
製品名 (Carbomethoxymethylene)triphenylphosphorane
[和名:カルボキシメチレントリフェニルホスホラン]
CAS番号 2605-67-6
生産地 中国
在庫 ×

※数量は個別にお問い合わせください。

製品名 Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS番号 2605-67-6
生産地 中国
在庫 ×

※数量は個別にお問い合わせください。

ページトップ